Altazar methode

Ik heb deze waardevolle jaartraining gevolgd en ervaren, pas hem toe en heb hem in ‘mijn gereedschapskist’. In mijn praktijk heb ik mij toegelegd op voorouderlijke regressie zoals ik die in ‘De weg van het Wiel’ eigen gemaakt heb.

De Altazar-methode gaat over het openstellen voor het potentieel van wie je bent, voorbij wat je zelf weet/denkt te zijn, om je te helpen bij het ontwaken.

We zijn meer dan we ons realiseren met betrekking tot onze fysieke lichamen. Er zit een Intelligentie diep in ons. Die Intelligentie is Spiritueel. Die Spirituele Intelligentie zit in ons en is om ons heen. Het is niet rationeel te bevatten in de conventionele zin. Onze rationele geest wordt er door uitgedaagd. We hebben geleerd het te negeren. Ga je je eigen weg, of de weg van de kudde? Ben je er klaar voor om je open te stellen? Spirituele Intelligentie kan niets tot je toestemming geeft op het niveau van mainstream bewustzijn.

Wat zou je kunnen ervaren?

Het zal een proces zijn van afstemmen op de energie van je situatie, je omgeving en de mensen in jouw omgeving. Dit helpt je om je eigen grenzen te leren kennen en je te ontspannen in jezelf, waardoor de ware kracht van wie je bent, naar boven komt.

Je krijgt inzicht in de impact van aspecten van andere levens die doorsijpelen in dit leven, massabewustzijn, sociale orde-programmering, overtollige geloften en beloften, en valse identiteitsstructuren.

We zullen werken met protocollen en handelingen om je in staat te stellen problemen op te lossen/ te zien in hun perspectief, in en voor jouw eigen innerlijke proces. Deze protocollen en handelingen zijn in essentie eenvoudig. Ze zijn door de jaren heen ontwikkeld en hebben getoond dat ze effectief en duurzaam zijn.

Er wordt je richting geboden in dit proces, maar het wordt altijd overgegeven aan jouw Spirituele Intelligentie. Dit zorgt ervoor dat alleen datgene wat je nodig hebt om je in staat te stellen je eigen pad te volgen aan bod komt. Jouw ‘ I Am’ doet de “cherry picking”, in plaats van het volgen van een agenda.